Zverejňujeme / Kariéra - voľné pracovné miesta / Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

Centrum pre deti a rodiny DobšináInformácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

Označnie: Detský domov 01/2015 PZ

Termín nástupu: ihneď

Termín doručenia žiadosti: 08.06.2015 (vrátane)

Hlavné úlohy: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa podľa Časti XIII. Vychovávateľ alebo Časti XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre uvedenú pozíciu

Požadované odborné znalosti: znalosť Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kompletné informácie v prílohe: ded-svidnik-info-vpm-2015-01-pz-vychovavatel.pdf

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Aktuality

  • Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Vaše 2% nám pomôžu!

    Darujte nám 2% z Vašich daní. Pomôžete tak rozvoju našej organizácie. Ďakujeme!
    Pridané/aktualizované: 02.01.2020

Centrum pre deti a rodiny DobšináRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec