O nás / Tím zamestnancov

Centrum pre deti a rodiny DobšináTím zamestnancov

Pracovný tím SVS

Byť tu pre dieťa!

HODNOTY:

 • Kooperácia členov tímu
 • Otvorená komunikácia
 • Empatickosť

Náplň práce vychovávateľ – koordinátor

 • Riadi a koordinuje pracovný tím svojej samostatnej výchovnej skupiny (ďalej SVS),
 • Je zodpovedný za celkové fungovanie a prosperovanie SVS,
 • Vytvára pre deti a zamestnancov harmonické prostredie,
 • Dbá na zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom,
 • Zvoláva a organizuje porady tímu vychovávateľov a aktívy s deťmi v prípade potreby si prizýva vedenie a odborný tím,
 • Upravuje harmonogram a dohliada na dodržiavanie jednotlivých smien, po dohode s vedúcou úseku starostlivosti má právomoc meniť harmonogram v prospech SVS,
 • Úzko spolupracuje s vedúcou úseku starostlivosti a s vedúcou ekonomicko -prevádzkového úseku (materiálno- technické zabezpečenie SVS, opravy...),
 • Sprostredkúva informácie medzi SVS a odborným tímom, riaditeľkou, vedúcou úseku starostlivosti,
 • Podľa potreby hodnotí pracovné výsledky zamestnancov skupiny, ktorú koordinuje,
 • Rozvíja vlastných zamestnancov,
 • Dohliada na efektívne hospodárenie SVS,
 • Promptne rieši problémy vyskytujúce sa v SVS.

Kritéria pre hodnotenie zamestnancov

 • Tvorba a plnenie IPROD, knihy života,
 • Dieťa vo vzťahu,
 • Plnenie náplne práce,
 • Práca nad rámec pracovnej náplne,
 • Kreativita a inovatívnosť pri práci,
 • Vzťah detí k vychovávateľovi,
 • Vedenie dokumentácie SVS,
 • Voľno-časové aktivity s deťmi,
 • Zmeny v správaní a výkonoch dieťaťa.

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Dobšiná">Vaše 2% nám pomôžu!

  Darujte nám 2% z Vašich daní. Pomôžete tak rozvoju našej organizácie. Ďakujeme!
  Pridané/aktualizované: 02.01.2020

Centrum pre deti a rodiny DobšináRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec